Tagarchief: wandelroutes.

…sssst…..

…..

…psst…zachtjes klikken…!!..

*

Advertenties

Boerensloot

Op mijn dagelijkse wandeling kom ik langs een sloot

die nu vol staat met witte fleurige bloemen

met hier en daar een gele lis…

…wat voor bloem het is weet ik niet,

maar er zijn er die het vast en zeker weten…

😉

Hoogveenherstel in de Peelvenen

De Mariapeel vormt samen met de Deurnsche Peel en Groote Peel de Peelvenen; een uniek gebied op de grens van Brabant en Limburg. Het hele jaar genieten hier bewoners en bezoekers van de prachtige natuur en het bijzondere hoogveenlandschap. Het gebied is door de EU aangewezen als een zeer waardevol natuurgebied, met de noodzaak om het te behouden en te beschermen (Natura 2000). Na turfafgraving in de vorige eeuwen gaan we het hoogveen nu herstellen.

*

*

Water is het bloed van de Peel. Voor een goede ontwikkeling van het hoogveen is een hoog en stabiel waterpeil nodig. Om dit te realiseren worden er kaden aangelegd, wijken (voormalige turfvaarten) van dammen voorzien en sloten en greppels ondieper gemaakt of gedempt. Op een aantal plaatsen worden stuwen aangelegd om het waterpeil te kunnen regelen. Ook wordt de bodem van verschillende watergangen waterdicht gemaakt om uitstroom van water vanuit het natuurgebied te voorkomen.

*

*

In het zuiden van de Mariapeel komt de trosbosbes op grote schaal voor. Vanuit Noord Amerika is deze plant in het begin van de 20e eeuw in Nederland geïntroduceerd voor de commerciële productie van blauwe bessen.

De planten ontrekken daar water dat hard nodig is voor die hoogveenvorming. Ook hun bladval en schaduwwerking is nadelig. Ongestoorde ontwikkeling verspreidt de planten verder over het gebied. Verwijdering van de trosbosbes is dan ook van groot belang.

*

Zelfs in het veen is een reddingsboot van belang….

…..Reddingsboot….???

We wandelen even verder en genieten van de omgeving.

Water is het bloed van de Peel. Voor een goede ontwikkeling van het hoogveen is een hoog en stabiel waterpeil nodig.

Uitbreiding van de oppervlakte van het hoogveen en verbetering van de kwaliteit is mogelijk, mits de waterhuishouding in de veengebieden op orde wordt gebracht. Dat wil zeggen een voldoende hoge en stabiele grondwaterstand.

*

*

 Deze middag was het wel even wennen om met een camera te werken met een kapot kantelbaar scherm, alles moet door de zoeker, ook de instellingen.

Maar……we maakten weer foto`s….daar gaat het toch om hè…..

*

  You know … A click on the picture …!!

*

Plaggenhut in de Peel

dscf6638

Welkom in mijn nieuwe hut…

*

dscf6640

…Ik heb ook nog een logeerbedje vrij…

*

dscf6642

Dus als je wil…hier kun je genieten van het uitzicht en de rust…

*

Een plaggenhut of spitskeet is een eenvoudige hut voor kleine huishouders. Zijn naam dankt deze povere ‘eengezinswoning’ aan het feit dat het dak met heideplaggen is bedekt.
Plaggenhutten waren te vinden in de armste streken van ons land, vooral in veenontginningsgebieden waaronder de Peel. Ze werden bewoond door de allerarmste arbeiders (dagloners, arme boeren, turfstekers en werklozen), ook wel met gezinnen. Hoewel de Woningwet van 1901 het wonen in een plaggenhut verbood, bleven ze tot in het begin van de 20e eeuw bewoond.

 
Op foto2: Interieur van een plaggenhut, met achterin  het eenvoudige bed.

*
*  You know ... A click on the picture ...!!
.