Archive for the ‘natuurgebied’ Tag

…..Gehoord…..   13 comments

“…..héé mam….die m’nheer maakt een foto van een…

…Onze Lieve Heren Beestje…..”

…..tja….het Zuiden hè…..

🙂

 

Ree   20 comments

Het is nu de ideale tijd om reeën te observeren.

Reeën zijn dan namelijk bronstig.

Deze kwam ik tegen op mijn wandeling met Boris

langs de rand van onze wijk.

*

🙂

Rode Waterjuffer   26 comments

* mijn eerste Libel van dit jaar *

*

You know … A click on the picture …!!

🙂

Ommetje   17 comments

Aan de rand van onze wijk loopt het riviertje “De AA” .

Gisteren middag heb ik een ommetje gemaakt langs dit riviertje.

Een wandel tochtje van ongeveer vijf kwartiertjes.

Heerlijk rustig en genieten van de schoonheid van de natuur.

*

*

*

*

Alleen sta je verbaasd te kijken wat men zo al niet achter laat.

*

Ver weg achter de rietvelden zat een koppeltje zwanen te broeden.

*

Voldaan keerde ik over het bruggetje terug naar huis.

*

You know … A click on the picture …!!

🙂

 

Lente wandeling   21 comments

*

   You know … A click on the picture …!!

🙂

Paalzitten   21 comments

* Buizerd op de uitkijk *

*

   You know … A click on the picture …!!

*

Posted 19 maart 2017 by That's me in Nature

Tagged with , , , , ,

Hoogveenherstel in de Peelvenen   30 comments

De Mariapeel vormt samen met de Deurnsche Peel en Groote Peel de Peelvenen; een uniek gebied op de grens van Brabant en Limburg. Het hele jaar genieten hier bewoners en bezoekers van de prachtige natuur en het bijzondere hoogveenlandschap. Het gebied is door de EU aangewezen als een zeer waardevol natuurgebied, met de noodzaak om het te behouden en te beschermen (Natura 2000). Na turfafgraving in de vorige eeuwen gaan we het hoogveen nu herstellen.

*

*

Water is het bloed van de Peel. Voor een goede ontwikkeling van het hoogveen is een hoog en stabiel waterpeil nodig. Om dit te realiseren worden er kaden aangelegd, wijken (voormalige turfvaarten) van dammen voorzien en sloten en greppels ondieper gemaakt of gedempt. Op een aantal plaatsen worden stuwen aangelegd om het waterpeil te kunnen regelen. Ook wordt de bodem van verschillende watergangen waterdicht gemaakt om uitstroom van water vanuit het natuurgebied te voorkomen.

*

*

In het zuiden van de Mariapeel komt de trosbosbes op grote schaal voor. Vanuit Noord Amerika is deze plant in het begin van de 20e eeuw in Nederland geïntroduceerd voor de commerciële productie van blauwe bessen.

De planten ontrekken daar water dat hard nodig is voor die hoogveenvorming. Ook hun bladval en schaduwwerking is nadelig. Ongestoorde ontwikkeling verspreidt de planten verder over het gebied. Verwijdering van de trosbosbes is dan ook van groot belang.

*

Zelfs in het veen is een reddingsboot van belang….

…..Reddingsboot….???

We wandelen even verder en genieten van de omgeving.

Water is het bloed van de Peel. Voor een goede ontwikkeling van het hoogveen is een hoog en stabiel waterpeil nodig.

Uitbreiding van de oppervlakte van het hoogveen en verbetering van de kwaliteit is mogelijk, mits de waterhuishouding in de veengebieden op orde wordt gebracht. Dat wil zeggen een voldoende hoge en stabiele grondwaterstand.

*

*

 Deze middag was het wel even wennen om met een camera te werken met een kapot kantelbaar scherm, alles moet door de zoeker, ook de instellingen.

Maar……we maakten weer foto`s….daar gaat het toch om hè…..

*

  You know … A click on the picture …!!

*