Archive for the ‘internationaal’ Tag

“WARNING…..take it easy….”   26 comments

*

You know … A click on the picture …!!

🙂

Advertenties

Upstairs   13 comments

*

You know … A click on the picture …!!

🙂

Zilvermeeuw   17 comments

*Larus argentatus*

*

You know … A click on the picture …!!

🙂

KADEREN   7 comments

*

You know … A click on the picture …!!

🙂

 

Endless repetition # II   30 comments

Deze eindeloze herhaling van fundamenten is 5 km …. en… 22 meter…lang…

*Gebouwd in 1965*

De Zeelandbrug ( aanvankelijk Oosterscheldebrug) is een verkeersbrug over de Oosterschelde met een totale lengte van 5022 meter.

*

You know … A click on the picture …!!

🙂

Endless repetition   13 comments

*

*

De eindeloze herhaling van fundamenten, 5 km lang…

*

You know … A click on the picture …!!

🙂

Hoogveenherstel in de Peelvenen   30 comments

De Mariapeel vormt samen met de Deurnsche Peel en Groote Peel de Peelvenen; een uniek gebied op de grens van Brabant en Limburg. Het hele jaar genieten hier bewoners en bezoekers van de prachtige natuur en het bijzondere hoogveenlandschap. Het gebied is door de EU aangewezen als een zeer waardevol natuurgebied, met de noodzaak om het te behouden en te beschermen (Natura 2000). Na turfafgraving in de vorige eeuwen gaan we het hoogveen nu herstellen.

*

*

Water is het bloed van de Peel. Voor een goede ontwikkeling van het hoogveen is een hoog en stabiel waterpeil nodig. Om dit te realiseren worden er kaden aangelegd, wijken (voormalige turfvaarten) van dammen voorzien en sloten en greppels ondieper gemaakt of gedempt. Op een aantal plaatsen worden stuwen aangelegd om het waterpeil te kunnen regelen. Ook wordt de bodem van verschillende watergangen waterdicht gemaakt om uitstroom van water vanuit het natuurgebied te voorkomen.

*

*

In het zuiden van de Mariapeel komt de trosbosbes op grote schaal voor. Vanuit Noord Amerika is deze plant in het begin van de 20e eeuw in Nederland geïntroduceerd voor de commerciële productie van blauwe bessen.

De planten ontrekken daar water dat hard nodig is voor die hoogveenvorming. Ook hun bladval en schaduwwerking is nadelig. Ongestoorde ontwikkeling verspreidt de planten verder over het gebied. Verwijdering van de trosbosbes is dan ook van groot belang.

*

Zelfs in het veen is een reddingsboot van belang….

…..Reddingsboot….???

We wandelen even verder en genieten van de omgeving.

Water is het bloed van de Peel. Voor een goede ontwikkeling van het hoogveen is een hoog en stabiel waterpeil nodig.

Uitbreiding van de oppervlakte van het hoogveen en verbetering van de kwaliteit is mogelijk, mits de waterhuishouding in de veengebieden op orde wordt gebracht. Dat wil zeggen een voldoende hoge en stabiele grondwaterstand.

*

*

 Deze middag was het wel even wennen om met een camera te werken met een kapot kantelbaar scherm, alles moet door de zoeker, ook de instellingen.

Maar……we maakten weer foto`s….daar gaat het toch om hè…..

*

  You know … A click on the picture …!!

*